Artific Intelligence logo

Artificin kirjoituksia

Kirjoituksia koneoppimisesta ja tekoälystä

5.9.2022

Nopeuta lukemista ja tiedonkäsittelyä antamalla työ tekoälylle

Kuva piirretystä robotista opettamassa tekoälyä ja data-analytiikkaa.
Kuinka paljon aikaa käytät erilaisten raporttien ja asiakirjojen lukemiseen?

Kuinka paljon aikaa säästäisit, jos sinun ei tarvitsisi käsitellä asiakirjoja manuaalisesti? Miltä kuulostaisi, jos saisit kerättyä lukuisista dokumenteista oleellisen tiedon automaattisesti?

Tekoälyn avulla monimutkaisia ja rutiininomaisia tehtäviä on mahdollista yksinkertaistaa ja sujuvoittaa.

Tiedon määrä ympärillämme lisääntyy koko ajan. Siksi tietoa on tarpeen koostaa tiiviimpään ja nopeammin ymmärrettävään muotoon. Yleinen tilanne on esimerkiksi sellainen, jossa suuresta datamäärästä tehdään tiivistelmä yhden ihmisen voimin, esimerkiksi päätöksentekoa tukemaan.

Lähdeaineistoa voi olla runsaasti. Sen järjestely ja koostaminen vie paljon aikaa. Datan läpikäyminen on kuitenkin välttämätöntä olennaisen informaation löytämiseksi.

Tyypillinen datan käsittelyn tilanne on sellainen, jossa haluttuja tietoja etsitään ja kopioidaan dokumenteista toiselle manuaalisesti. Haluttu informaatio voi olla jakaantunut useisiin eri lähteisiin ja asiat eivät välttämättä löydy aina samoista kohdista asiakirjoja. Esimerkiksi yrityksissä eri toimittajat tai asiakkaat saattavat raportoida samoja asioita eri tavoilla.

Datatieteen lähtökohtana on rakentaa ymmärrys datasta

Usein ei ole kannattavaa luoda täysin uutta tietojenkäsittelyjärjestelmää jokaista uutta tiedon tarvetta varten. Tarpeet saattavat muuttua, ja järjestelmien rakentaminen on työlästä.

Ratkaisun tehokkaampaan tietojenkäsittelyyn ei tarvitse olla uusi järjestelmä, vaan nykyistä prosessia voidaan sujuvoittaa tekoälyn avulla.

Tekoälyllä täydennetty tietojenkäsittelyjärjestelmä tunnistaa oleellisen ja kiinnostavan tiedon mistä tahansa tekstistä ihmistä nopeammin ja väsymättä.

Tekoälyn hyödyntämiseen ei vaadita yritykseltä omaa ohjelmistokehittäjien tiimiä, aikaisempaa tietoa tai kokemusta tekoälystä tai nykyisten työtapojen suurta muuttamista.

Jo yhden työvaiheen antaminen tekoälyn hoidettavaksi voi tuoda liiketoimintaasi mitattavissa olevia hyötyjä: lyhentää toimitus- tai palveluvastetta, lisätä markkinaymmärrystä ja tehdä työnteosta järkevämpää.

Data, jota voidaan jäsennellä, voi olla lähtöisin esimerkiksi raporteista, prosessikuvauksista, tarjouspyynnöistä, uutisista, tiedotteista, tilauksista tai asiakaspalautteista – oikeastaan mistä tahansa aineistosta, mikä sisältää tekstiä. Jos tämän kaltaisia dokumentteja luetaan organisaatiossasi säännöllisesti etsien niistä aina samankaltaisia tietoja, voidaan tämä työvaihe todennäköisesti siirtää tekoälyn suoritettavaksi.

Sovelluskohteita tekstin tunnistamiseen tekoälyn avulla:

  • informaation poimiminen raporteista
  • komponenttien tunnistaminen prosessikuvauksista
  • tarjouspyynnön tietojen siirtäminen laskentaohjelmaan
  • aiheiden tunnistaminen uutisista
  • yksityiskohtien kerääminen tiedotteista
  • tilaustietojen siirtäminen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP)
  • asiasanojen tunnistaminen asiakaspalautteista

Mikä tiedonkäsittelyn vaihe vie eniten aikaa työssäsi? Lähetä meille viesti, ja kerromme, kuinka tekoäly voi auttaa.

Artific AI on kotimainen datatieteisiin ja koneoppimiseen erikoistunut tekoälytoimisto. Ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia tieteellisellä lähestymistavalla, mikä tarkoittaa tutkimustietoon perustuvia päätöksiä, kriittistä ajattelua ja jatkuvaa oppimista. Käytännössä rakennamme ihmisille elämää helpottavia ohjelmistoja. Haluamme läsnäolollamme lisätä ymmärrystä ja tehdä työmme siten, että voimme kokea muuttavamme maailmaa paremmaksi.

Ota yhtettä

Autamme sinua selvittämään, kuinka tekoäly voisi hyödyttää liiketoimintaasi.

Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa.