Artific Intelligence logo

Artificin kirjoituksia

Kirjoituksia koneoppimisesta ja tekoälystä

16.9.2022

Paranna asiakaspalvelua tekoälyllä

Kuva piirretystä robotista opettamassa tekoälyä ja data-analytiikkaa.
Asiakaspalvelu hyötyy tekoälystä ja tunneälystä.

Kone ei korvaa ihmistä asiakaspalvelussa, ainakaan vielä. Chatbot voi kyllä vastata siihen ohjelmoituihin kysymyksiin ja toteuttaa ennakoituja yksinkertaisia tehtäviä, mutta mikään kone ei kykene oikeaan vuorovaikutustilanteeseen – siihen inhimilliseen kohtaamiseen, jossa tarpeiden lisäksi ymmärretään myös toisen osapuolen tunteita. Aitoon asiakkaan palvelemiseen tarvitaan edelleen ihminen ihmiselle.

Sähköisten viestintävälineiden avulla asiakaspalvelijan on mahdollista palvella useaa henkilöä samanaikaisesti. Ei kuitenkaan tarvita kuin kymmenen asiakasta, ja pystyt keskittymään korkeintaan muutamaan heistä yhtä aikaa. Asiakaspalvelijan pitäisi kuitenkin palvella jokaista asiaan kuuluvalla tavalla ja mahdollisimman pian.

Vaikka tekoäly ei vielä ymmärrä tunteita, päihittää se ihmisen suorituskyvyssä jo nyt: tekoäly pystyy tunnistamaan ja lajittelemaan asioita paljon ihmistä nopeammin. Tekoäly voidaan esimerkiksi opettaa tunnistamaan asiakaspalvelijan saamista yhteydenotoista palaute, kysymys ja palvelua vaativa asia, sekä lajittelemaan yhteydenotot niiden mukaan.

Kun tekoäly erottelee asiakkaiden viestit, voi asiakaspalvelija valita keskittyvänsä erityisesti ihmisten välistä vuorovaikutusta vaativiin yhteydenottoihin. Toisaalta yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen tai lyhyiden palautteiden vastaanottaminen voidaan jättää koneen hoidettavaksi.

Jos asiakaspalvelun laatua arvioidaan tehokkuuden kannalta, tekoäly on todennäköisesti paras sen nopeuden vuoksi ‐ ihminen taas on yhä korvaamaton tunneälyä vaativissa tehtävissä.

Voimme auttaa asiakaspalveluasi keskittymään kaikista tärkeimpiin kohtaamisiin. Jos olet kiinnostunut palvelemaan paremmin, ota yhteyttä.

Artific AI on kotimainen datatieteisiin ja koneoppimiseen erikoistunut tekoälytoimisto. Ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia tieteellisellä lähestymistavalla, mikä tarkoittaa tutkimustietoon perustuvia päätöksiä, kriittistä ajattelua ja jatkuvaa oppimista. Käytännössä rakennamme ihmisille elämää helpottavia ohjelmistoja. Haluamme läsnäolollamme lisätä ymmärrystä ja tehdä työmme siten, että voimme kokea muuttavamme maailmaa paremmaksi.

Ota yhtettä

Autamme sinua selvittämään, kuinka tekoäly voisi hyödyttää liiketoimintaasi.

Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa.